Napier Silentsave + spray

Přípravek pro údržbu a ochranu tlumičů hluku výstřelu z Británie, země, která má mnohaletou zkušenost z používání tlumičů při lovu. Napier of London je londýnská firma s dlouhou tradicí výroby kvalitního příslušenství pro lovecké zbraně a loveckého vybavení.

V tlumiči při jeho používání kondenzují výstřelové zplodiny, které jsou vysoce korozivní a časem poškozují jak samotný tlumič, tak při jeho ponechání na zbrani také hlaveň. Napier Silentsave  + díky svému speciálnímu složení pomáhá tato rizika eliminovat. Obsahuje  vysoce účinný inhibitor koroze VP90 a další ochranné složky v těkavém nosiči. Do tlumiče se před jeho uložením vstříkne spray, který vytvoří jemnou mlhu, která se usadí na vnitřních plochách tlumiče a po odpaření nosiče vytvoří ochrannou vrstvu. Při dalším výstřelu dojde vysokou teplotou k "zapečení" ochranné vrstvy na vnitřních plochách tlumiče a tím k ještě lepší ochraně povrchů. Pravidelné používání přípravku Napier Silentsave+ brání poškození a výrazně zvyšuje životnost každého tlumiče. Při továrním testu nevykazoval tlumič pravidelně ošetřovaný Napier Silensave+ žádné známky koroze ani po více než 6 letech a více než 500 výstřelech. 

295,00 Kč